Chi tiết tin

Thường trực HĐND xã Tiên Hà Quyết định tổ chức kỳ họp thứ tám, HĐND xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Người đăng: Admin Tiên Hà Ngày đăng: 14:10 | 02/01 Lượt xem: 332

Ngày 29/12/2023 Thường trực HĐND xã Tiên Hà Quyết định tổ chức kỳ họp thứ tám, HĐND xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã thực hiện các nội dung sau: Báo cáo hoạt động của HĐND xã năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện phát triển KT - XH, QP - AN năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN năm 2024;  Báo cáo kết quả thu - chi ngân sách xã năm 2023; dự toán thu chi ngân sách năm 2024; Thông báo tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN xã năm 2023 và một số nội dung khác theo luật.
Về dự  Kỳ họp có bà Nguyễn Thị Xuân Diệu, Ủy viên Ban thường vụ - Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy, đại biểu HĐND huyện tại khu vực Tiên Hà; về phía xã có bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, huyện ủy viên, Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã, các ông bà đại diện lãnh đạo Đảng ủy – TTHĐND – UBND – UBMTTQVN và các ngành đoàn thể ở xã, các ông bà là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban CTMT các thôn và 20/20 đại biểu HĐND xã khóa XII về tham dự kỳ họp đông đủ.

(Quang cảnh kỳ họp thứ 8)
Năm 2023 thời tiết khá thuận lợi, với sự đoàn kết và sự tập trung lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy - HĐND xã Tiên Hà,  kết quả trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, QPAN đã đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, an ninh quốc phòng được giữ vững. Trên lĩnh vực kinh tế: Tổng diện tích gieo trồng cả năm 230,73 ha/225 ha đạt 102% so với Nghị quyết[1], Trong đó: Diện tích cây lúa 201,23ha/201,23 ha, đạt 100% NQ, năng suất bình quân 56,07 tạ/ha, sản lượng 1.128,21 tấn; cây ngô: 12 ha/12ha đạt 100%, năng suất bình quân 47,33 tạ/ha, sản lượng 56,8 tấn (đạt 61,8 % so với KH). Tổng sản lượng lương thực có hạt 1.185 tấn/1.220 tấn, đạt tỷ lệ 97,13% so NQ. KTV-KTTT: Tập trung hướng dẫn Nhân dân phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn xã theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh. Năm 2023 hướng dẫn nhân dân xây dựng phương án phát triển kinh tế vườn có 53 hộ đăng ký, qua kiểm tra có 51 hộ đủ điều kiện thực hiện, tổ chức nghiệm thu 3 đợt có 39 hộ đạt, đã giải ngân cho 21 hộ, tổng số tiền 815.866.000 đồng, đạt tỷ lệ 41,176%. Tổng đàn gia súc là 1675 con/1550 con đạt 108% KH, tăng 115 con so với cùng kỳ năm 2022. Tổng đàn gia cầm 16.500con/16.000 con đạt tỷ lệ 103% KH, tỷ lệ tiêm phòng đạt 85%. Trên lĩnh vực VHXH: Chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác dạy và học triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch. Năm học 2022-2023, cơ bản đạt kết quả tốt, Không có học sinh yếu kém. Tổ chức thành công Lễ khai giảng năm học 2023-2024, nhìn chung cơ sở vật chất, biên chế cán bộ, giáo viên và tình hình học sinh ổn định, tỷ lệ học sinh ra lớp đầu cấp đạt 99,06%. Tham gia đầy đủ các hội thi do huyện, tỉnh tổ chức đạt nhiều kết quả. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng tiếp tục được cũng cố giữ vững và có bước phát triển nhất định.
Tại kỳ họp có 12 ý kiến thảo luận của của quý vị đại biểu HĐND, quý vị đại biểu khách mời trên tất cả các lĩnh vực KTXH-QPAN; kỳ họp được nghe đại biểu HĐND huyện thông tin kết quả các kỳ họp HĐND huyện Tiên Phước năm 2023. Tiếp thu các ý kiến tại  Kỳ họp và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, kỳ họp đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau:
- Nghị quyết nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN  năm 2024.
- Nghị quyết dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024.
- Nghị quyết tổ chức các kỳ họp năm 2024 của HĐND.
- Nghị quyết chương trình hoạt động năm 2024 của HĐND.
Nguồn tin: TT HĐND XÃ TIÊN HÀ

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo